PREZENTARE SCOALA
„ Nimic nu poate exista fără istorie. Oamenii sunt ceea ce a făcut din ei istoria, tradiţia, trecerea timpului.”
     Lăcaş de cultură şi educaţie, Şcoala “Nicolae Iorga” şi-a deschis porţile în anul 1971, funcţionând drept Liceu Pedagogic, până în anul 1977. După acest an, această instituţie a devenit Şcoala Generală Nr. 1, unde generaţii de-a rândul au învăţat tainele scrisului şi ale cititului.
     La 15 septembrie 1970 şcoala din cartierul sudic număra în jur de 600 de elevi şi aproximativ 40 de cadre didactice. Entuziastul colectiv era condus de d-l prof. Mitrea Ion - un om integru care a dovedit tact şi pricepere în activitatea de director. Dificultăţile inerente oricărui început au putut fi depăşite numai printr-o bună organizare şi printr-o mobilizare a tuturor resurselor de care dispuneau învăţătorii şi profesorii de atunci.
      Au fost amenajate sălile de clasă, cabinetele şi laboratoarele care au avut un rol esenţial în buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.
     La conducerea acestei unităţi au fost oameni şi profesori deosebiţi, care au ştiut să coordoneze activitatea instructiv-educativă, punând mult suflet în munca pe care au depus-o. Dintre cei care au condus această şcoală pot fi amintiţi următorii domni profesori: Mândrescu Enache., Arfire Sergiu, Arghiroiu Nicolae, Sirbu Ionel, Constantinescu C-tin, Sava Vasilica, alături de care s-au aflat în permanenţă domni învăţători şi profesori care au ştiut să facă remarcată in judeţ valoarea elevilor instruiţi în această unitate.
     Şcoala Generală Nr. 1 a primit în anul 2000 numele de “Nicolae Iorga”.
     Din mai 2008, Şcoala “Nicolae Iorga” este condusă de prof. Sîrbu Ioana.
Şcoala dispune de un colectiv de cadre didactice foarte bine pregătite, care-şi desfăşoară activitatea instructiv-educativă în laboratoare si  cabinete, amenajate prin eforturile cadrelor didactice. De asemenea, şcoala dispune de o sală de sport, de cabinet psihologic şi logopedic, precum şi de două cabinete medicale.
     În timp, baza materială a procesului de învăţământ a fost modernizată. Cea mai de seamă implinire o reprezintă Centrul de Documentare şi Informare, realizat şi  inaugurat în decembrie 2008 de doamna director Sîrbu Ioana, care a devenit “creierul şi inima şcolii”şi  amenajarea celor două cabinete de informatică legate în reţea (unul dintre ele aflându-se în interiorul Centrului de Documentare) de care beneficiază elevii şcolii. Centrul de Documentare şi Informare este coordonat de d-na bibliotecar Adriana Măciucă. În aceste condiţii demne de mileniul trei, copiii se pot integra cu uşurinţă în societatea informatizată. 


 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu